ซอฟท์แวร์ เรื่องน่ารู้ ที่คนรุ่นใหม่ต้องทำความเข้าใจก่อนใช้งาน

ซอฟท์แวร์ เรื่องน่ารู้ ที่คนรุ่นใหม่ต้องทำความเข้าใจก่อนใช้งาน

ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึงโปรแกรมที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์และทำหน้าที่เฉพาะ เป็นชุดของโปรแกรม ขั้นตอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ระบบคอมพิวเตอร์มี หากไม่มีซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แล็บท็อป หรือแทบเลต จะไม่สามารถทำงานได้ และอันที่จริง ถ้าไม่มีซอฟท์แวร์ สิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์กับคุณเพียงเหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีดแบบใช้มือเท่านั้น ที่จริงแล้ว เครื่องพิมพ์ดีดจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะคุณสามารถเขียนจดหมายด้วยได้

เมื่อคุณซื้อคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ โมเด็ม และลำโพงถือว่าเป็นฮาร์ดแวร์ รวมทั้งซีพียูยังเป็นรายการฮาร์ดแวร์ที่สำคัญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในนั้น ส่วนที่มีการเข้ารหัสและชุดคำสั่งต่างๆถือว่าเป็นซอฟต์แวร์

ความหมายของซอฟต์แวร์

จากความหมายใน Start Nearshoring คำ ๆนี้อาจหมายถึงโปรแกรมเพียงโปรแกรมเดียวหรือโปรแกรมและแอปพลิเคชันทั้งหมดของระบบ มันยังรวมถึงระบบปฏิบัติการด้วย

หากคุณต้องการใช้ WhatsApp บนสมาร์ทโฟน คุณต้องดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องก่อน โปรแกรมทั้งหมดที่ทำให้แอปพลิเคชันของคุณทำงานอยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์

ตาม webopedia.com คำ ๆ นี้หมายถึง “คำสั่งหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ อะไรก็ตามที่จัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็คือซอฟต์แวร์ ซึ่งต่างจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผลที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์”

ซอฟต์แวร์เป็นส่วนที่แปรผันได้ของคอมพิวเตอร์ในขณะที่ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือส่วนที่ยังคงเหมือนเดิม

ขอบคุณภาพประกอบจาก SYNOPSYS

เรามักจะแบ่งซอฟต์แวร์ออกเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์และซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์หมายถึงโปรแกรมที่ทำงานในลักษณะที่ผู้ใช้สนใจโดยตรง ซอฟต์แวร์ระบบรวมถึงระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใดๆ ที่สนับสนุนโปรแกรมซอฟท์แวร์ประยุกต์

ส่วน Middleware คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างซอฟท์แวร์ประยุกต์และซอฟท์แวร์ระบบ  Middleware ยังรวมถึงโปรแกรมที่ช่วยให้เราใช้ไฟล์จากระบบหนึ่งในระบบปฏิบัติการอื่นได้

Alan Turing (1912-1954) นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษผู้บุกเบิก และเสนอคำนี้เป็นครั้งแรก ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ยกย่อง Turing ว่าเป็น ‘บิดาแห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎีและปัญญาประดิษฐ์’

John Tukey (1915-2000) นักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกัน ใช้คำนี้ในเอกสารที่มีการพิมพ์ครั้งแรกในปี 1958

ซอฟต์แวร์หมายถึงคำสั่งทั้งหมดที่อุปกรณ์ทางเทคนิค เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ฯลฯ ปฏิบัติตาม ก่อนที่เราจะจัดเก็บไว้ในดิสก์, USB Drive หรือดาวน์โหลดทางออนไลน์ มันมาในรูป ‘Soft Media’ ดิสก์แม่เหล็ก เทปแม่เหล็ก และการ์ดเจาะกระดาษ เป็นตัวอย่างของ ‘Soft Media’

ส่วน Firmware คือรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับฮาร์ดแวร์เฉพาะ โดยทั่วไปเราจัดเก็บ Firmware ไว้ในหน่วยความจำแฟลชหรือชิป ROM ภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในคอมพิวเตอร์ของคุณก็ มี Firmware สำหรับโมเด็มหรือ CD Drive อยู่ด้วย

ขอบคุณภาพประกอบจาก E-COMMERCE TIMES

หมวดหมู่ของซอฟต์แวร์

ด้วยการพัฒนาโปรแกรมและแอบพลิเคชันใหม่อย่างต่อเนื่อง แนวคิดของหมวดหมู่จึงกลายเป็นหัวข้อที่ท้าทาย เราจัดประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามหน้าที่ ประเภท หรือสาขาการใช้งานทั่วไป การจำแนกประเภทแบบกว้าง ๆ มีสามประเภทคือ

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานต่างๆ เช่น ประมวลผลคำ วาดรูป เล่น หรือฟังเพลง โปรแกรมสำหรับการบัญชีและการตั้งเวลาเป็นต้น

ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นคำทั่วไปสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เพื่อเริ่มและเรียกใช้ระบบคอมพิวเตอร์

เครื่องมือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Tools) คือโปรแกรมที่นักพัฒนาใช้เพื่อสร้าง ดีบัก บำรุงรักษา หรือสนับสนุนแอปพลิเคชันและโปรแกรมอื่นๆ

ข่าวเทคโนโลยี ข่าวเทคโนโลยีทั่วโลก ข่าว IT