ซอฟท์แวร์คืออนาคตของหุ่นยนต์

ซอฟท์แวร์คืออนาคตของหุ่นยนต์

นับตั้งแต่หุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกถูกสร้างขึ้นในทศวรรษ 1950 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญในการผลิตของหลายอุตสาหกรรม ในปี 1970 ผู้ผลิตเริ่มติดตั้งโซลูชั่นหุ่นยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนาทางการผลิต

หุ่นยนต์เป็นเครื่องจักรที่สามารถตั้งโปรแกรมได้โดยคอมพิวเตอร์และสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติ หุ่นยนต์จึงเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อย่างแท้จริง

หุ่นยนต์และซอฟต์แวร์ทำงานร่วมกัน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ปรับให้เข้ากับแอปพลิเคชันหุ่นยนต์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวโน้มในอนาคตของซอฟต์แวร์สำหรับหุ่นยนต์

เหตุใดจึงจำเป็นต้องพัฒนาซอฟต์แวร์การจัดการหุ่นยนต์

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อน เป็นการลงทุนที่สำคัญของผู้ผลิตในสายการผลิตของตน การใช้หุ่นยนต์อย่างเหมาะสมที่สุดเป็นความต้องการในการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ผู้ออกแบบโซลูชั่นหุ่นยนต์ที่มุ่งเน้นการทำให้ใช้งานง่ายขึ้นจึงปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการบิน 

มีความจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัดที่สามารถใช้หุ่นยนต์อย่างเป็นอิสระและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้สามารถจัดการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว

ขอบคุณภาพประกอบจาก Robo DK

ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ในปัจจุบัน

นักออกแบบโซลูชันหุ่นยนต์ส่วนใหญ่พัฒนาระบบของตนโดยใช้ซอฟต์แวร์จำลองและการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ผลิตหุ่นยนต์เอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานหุ่นยนต์ และช่วยให้ผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ จัดการกับพวกมันได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ใช้เพื่อสร้าง, ตั้งโปรแกรม และจำลองเส้นทางของหุ่นยนต์ 3 มิติในโหมดออฟไลน์ ซอฟต์แวร์จะส่งข้อมูลไปยังหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานตามขั้นตอนที่เตรียมไว้ 

ผู้ผลิตหุ่นยนต์ควรออกแบบแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึง     แอปพลิเคชันที่ซับซ้อนซึ่งมีข้อกำหนดทางเทคโนโลยีขั้นสูงเฉพาะทาง เช่น การผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยาน เราต้องการเห็นความเชี่ยวชาญพิเศษที่สร้างขึ้นสำหรับซอฟต์แวร์สำหรับสาขาของระบบอัตโนมัติขนาดใหญ่

การใช้งานประจำวันโดยผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมของซอฟต์แวร์จำลองและการเขียนโปรแกรมทั่วไปที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบัน ยังคงมีข้อจำกัดในการเพิ่มประสิทธิภาพที่ต้องการ ยังไม่มีคุณสมบัติที่ปรับเปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนแปลงตามเวลาจริง ความจำเป็นในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการปรับแต่งและการตรวจสอบด้วยหุ่นยนต์โดยเฉพาะซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า และมีราคาที่ไม่แพงสำหรับผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ขอบคุณภาพประกอบจาก Kawasaki Robotics

อนาคตของซอฟต์แวร์สำหรับหุ่นยนต์

เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีความต้องการในการผลิตที่เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งข้อกำหนดในการผลิตจะยังคงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับหุ่นยนต์

ความสามารถในการจัดการโดยรวมและตรวจสอบย้อนกลับของระบบหุ่นยนต์เป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของผู้ผลิต ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาควบคุมการผลิตได้ดีขึ้น พวกเขายังต้องการอุปกรณ์ใหม่ ๆ ให้กับระบบหุ่นยนต์ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์วัดหรือเครื่องมือสำหรับป้อนกลับโดยเฉพาะ 

การปรับเปลี่ยนและการติดตามการแก้ไขของพารามิเตอร์ เช่น ความเร็ว, กำลังของหุ่นยนต์, แรงของเครื่องมือ การรวมชิ้นส่วนใหม่ที่ระบบหุ่นยนต์ทำงานหรือฟังก์ชันที่ปรับเปลี่ยนได้ เช่น การตรวจสอบชิ้นส่วนที่จุดเริ่มต้นและระหว่างการทำงาน, การปรับเส้นทางโดยอัตโนมัติ เป็นคุณลักษณะทั้งหมดของซอฟต์แวร์แห่งอนาคตที่ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันซอฟต์แวร์ประเภทนี้แทบไม่มีอยู่จริงในสาขาวิชาการบิน Brain Wave ซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับระบบตกแต่งพื้นผิวหุ่นยนต์ที่ออกแบบโดย AV&R เป็นเพียงรายเดียวของซอฟต์แวร์ขั้นสูงสำหรับโซลูชันหุ่นยนต์ ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

การพัฒนาโซลูชั่นใหม่จะต้องดำเนินการต่อไปเพื่อคาดการณ์ปัญหาและปรับปรุงการผลิต  ซอฟต์แวร์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ด้วยการพัฒนาคุณสมบัติซอฟต์แวร์ใหม่ที่ช่วยให้สามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้ดีขึ้น ปรับแต่งลำดับรวดเร็วและใช้งานง่ายสำหรับทุกคน จะนำหุ่นยนต์ไปสู่ความสามารถอีกระดับ

การพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทที่ใช้เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมบางประเภทและปรับให้เข้ากับความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้นดำเนินการโดยผู้ผลิตเพียงไม่กี่บริษัท

แนวโน้มของอุตสาหกรรมจะยังคงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับหุ่นยนต์ การสะสมหรือการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบหุ่นยนต์กับส่วนที่เหลือของการผลิตเป็นความต้องการของอุตสาหกรรมยุค 4.0 ที่จะเป็นไปได้ด้วยซอฟต์แวร์ของระบบหุ่นยนต์

#ซอฟท์แวร์คืออนาคตของหุ่นยนต์ #ข่าวเทคโนโลยี #ข่าวเทคโนโลยีทั่วโลก #ข่าวIT