การจัดการ Big Data ให้ได้ประโยชน์ที่สุด

การจัดการ Big Data ให้ได้ประโยชน์ที่สุด

จุดประสงค์ของการนำ Big Data มาใช้ในธุรกิจคือการทำให้บุคคลที่เหมาะสมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม แม้ว่าแหล่งข้อมูลและการใช้งานจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตาม

องค์กรจะต้องสามารถจัดเก็บ และจัดการ Big Data ด้วยความเร็วที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้อง

หากกล่าวอย่างตรง ๆ  Big Data เป็นชุดเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลที่แตกต่างกันซึ่งมีรากฐานมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก่อนหน้านี้หลายครั้ง

แต่ขณะนี้กลับพบว่าข้อมูลขนาดใหญ่ยังไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจขนาดใหญ่อย่างสมบูรณ์ มีการโฆษณาเกินจริง เพราะพนักงานขององค์กรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำงานให้สำเร็จได้โดยง่าย

เพื่อการเก็บข้อมูลทั้งหมดนี้ ระบบการจัดเก็บและการจัดการต่าง ๆ จึงได้เกิดขึ้นมา เช่น Data Warehouses, Data Lakes และ Data Fabric 

เราได้เห็นแนวทางของ Data Fabric ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะการมีพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางเพียงแห่งเดียวนั้นไม่สามารถทำให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณสามารถเป็นปัจจุบัน ควบคุมได้ และทำให้ถูกต้องได้ 

ด้วยเหตุนี้ Data Fabric จึงต้องอนุญาตให้มีตำแหน่งข้อมูลที่ต่างกันได้ แนวทาง Data Fabric ช่วยในเรื่องความท้าทายของความรับผิดชอบร่วมกัน โดยแต่ละทีมต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลของตนเอง จากนั้นจึงถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดไปยัง Cloud แนวโน้มทั้งหมดเหล่านี้มีความสำคัญ แต่ละแนวคิดให้บริการผู้ใช้ที่แตกต่างกัน 

กลยุทธ์การจัดการ Big Data ของคุณ

สิ่งสำคัญคือคุณจะรวมข้อมูล Big Data ทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกันได้อย่างไร เพื่อให้คุณเห็นภาพและเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรหรือบน Cloud

การรวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมดก็อาจจะสร้างปัญหาเรื่องต้นทุน การกำกับดูแล และความปลอดภัย ข้อมูลถูกล็อกไว้ในแอปพลิเคชันสายงานธุรกิจ ในสถานที่และภายใน Cloud Ecosystems การเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เก็บอยู่โดยตรงจะช่วยขจัดความเสี่ยงและเพิ่มความเร็วให้กับข้อมูลเชิงลึก

Data Fabric จึงเป็นแนวคิดในการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้ Pipelines ของบริการข้อมูลที่ยืดหยุ่น ใช้งานซ้ำได้ และยังสนับสนุนกรณีการใช้งานด้านปฏิบัติการและการวิเคราะห์ต่างๆ

ในการควบคุมข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล ธุรกิจต่างๆ ต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพวกเขามีข้อมูลใดบ้าง องค์กรจำเป็นต้องเข้าใจว่าข้อมูลประเภทใดควรอยู่ใน Data Lake หรือ Data Fabric ธุรกิจจำเป็นต้องมอบหมายผู้จัดการข้อมูลให้ดูแลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสามารถช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลได้

ผู้จัดการข้อมูลมีบทบาทในการกำกับดูแลที่สำคัญ ดังนั้นจึงต้องกำหนด หน้าที่ทั้งหมดในการเข้าถึงและจัดการการแก้ไขข้อมูลที่แหล่งที่มาจากจุดเริ่มต้นของข้อมูล และมี KPI ที่ต้องทบทวนทุกเดือนและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น

ผลกระทบของ Cloud ต่อกลยุทธ์ด้าน Big Data

Cloud กำลังกลายเป็นอีกรูปแบบของการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลมากกว่าเป็นเพียงสภาพแวดล้อมที่แยกจากกัน การจัดการ Cloud และการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญ ความสามารถในการพิสูจน์แนวคิดและการทดลองในทันทีบน Cloud นั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก

แต่ระบบ Cloud จะช่วยให้องค์กรสามารถทดลองสิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งเพิ่มและลดพลังการประมวลผลตามความจำเป็นได้ทันที

ด้วยเหตุนี้จึงถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนกระบวนการข้อมูล โดยใช้กระบวนการ DataOps ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 

เห็นได้ชัดว่า Big Data อยู่ในสถานะที่แม้ว่าบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจะเป็นผู้ชนะในระยะยาว แต่ก็มีงานยากที่ต้องทำอีกมาก

ผู้ชนะเกมนี้จะต้องใช้การกำกับดูแลข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่องานและได้รับการปกป้อง พวกเขายังต้องปรับปรุงกระบวนการข้อมูลด้วย DataOps และใช้การกำกับดูแลข้อมูลร่วมกันอย่างเหมาะสม 

#ข่าวเทคโนโลยี #ข่าวเทคโนโลยีทั่วโลก #Big Data