เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech

เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech

คำว่าเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) หรือที่เรียกโดยย่อว่า Fintech คือเทคโนโลยีทางการเงินแบบใหม่ ที่ถูกนำมาใช้ด้วยจุดประสงค์ที่จะปรับปรุงและทำให้การจัดส่งข้อมูลและการใช้บริการทางการเงินเป็นไปโดยอัตโนมัติ 

​​โดยพื้นฐานแล้ว Fintech ถูกใช้เพื่อช่วยให้บริษัท เจ้าของธุรกิจ และผู้บริโภคจัดการการดำเนินงานทางการเงิน กระบวนการ และชีวิตของพวกเขาได้ดีขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์และอัลกอริทึมเฉพาะทางที่ใช้บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

Fintech มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมทางการเงิน เช่น การใช้สมาร์ทโฟนสำหรับการธนาคารบนมือถือ การลงทุน บริการเงินกู้ และการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ทำให้บริการทางการเงินสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไป

เมื่อ Fintech เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มใช้กับเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ Backend ของสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้น อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่นั้นมามีการเปลี่ยนแปลงไปสู่บริการที่มุ่งเน้นผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้นจึงมีคำจำกัดความที่มุ่งเน้นผู้บริโภคมากขึ้น Fintech จะครอบคลุมภาคส่วนและอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การศึกษา การธนาคารเพื่อรายย่อย การระดมทุน และการจัดการการลงทุน เป็นต้น

มาทำความเข้าใจคำว่า Fintech กัน

ในวงกว้างแล้วคำว่า “เทคโนโลยีทางการเงิน” สามารถนำไปใช้กับนวัตกรรมใดๆ ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจของผู้คน นับตั้งแต่มีการปฏิวัติการใช้อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน เทคโนโลยีทางการเงินได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และ Fintech ซึ่งเดิมเรียกว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับ Backend ของธนาคารหรือบริษัทการค้า ในปัจจุบันได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่หลากหลายในการให้บริการส่วนบุคคล และการเงินในเชิงธุรกิจไปแล้ว

Fintech ยังหมายถึงกิจกรรมทางการเงินที่หลากหลาย เช่น การโอนเงิน การฝากเช็คด้วยสมาร์ทโฟน การขอสินเชื่อ การหาเงินสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ หรือการจัดการการลงทุนของคุณ โดยทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลใดๆ 

ตามดัชนีการยอมรับ Fintech ประจำปี 2017  หนึ่งในสามของผู้บริโภคใช้บริการ Fintechอย่างน้อยสองบริการขึ้นไป และผู้บริโภคเหล่านั้นก็ตระหนักถึง Fintech ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันมากขึ้นเช่นกัน

ตัวอย่างของ Fintech ในทางธุรกิจปัจจุบัน

Fintech เป็นธุรกิจ Startup ที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุด และได้รับการสนับสนุนมากที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็ถูกออกแบบมาให้ท้าทาย และแย่งชิงลูกค้าจากผู้ให้บริการทางการเงินแบบเดิม ๆ ด้วยความรวดเร็วมากขึ้นหรือบริการที่ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะการให้บริการแก่กลุ่มที่ด้อยโอกาส

ตัวอย่างเช่น บริษัท Fintech ที่พยายามตัดบริษัทบัตรเครดิตออกจากกระบวนการซื้อของออนไลน์โดยเสนอวิธีให้ผู้บริโภคได้รับเงินกู้ระยะสั้นในการซื้อทันที แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูง แต่บริษัทก็เสนอวิธีการสำหรับผู้บริโภคที่มีเครดิตไม่ดีหรือไม่มีเลย ทั้งในการรักษาความปลอดภัยเครดิตและสร้างประวัติเครดิตของพวกเขา 

หรือในทำนองเดียวกันบริษัท Fintech ทาง Mortgage พยายามที่จะปรับปรุงกระบวนการจำนองบ้าน และตัดวงจรนายหน้าจำนองแบบเดิม ด้วยข้อเสนอแบบดิจิทัลเท่านั้นที่สามารถตอบรับแก่ผู้ใช้บริการด้วยการอนุมัติล่วงหน้าที่ได้รับการยืนยันภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการสมัคร 

บางบริษัทพยายามที่จะเชื่อมโยงผู้กู้เพื่อการปรับปรุงบ้านกับธนาคารโดยช่วยให้ผู้กู้ประหยัดดอกเบี้ยโดยเสนอช่วงส่งเสริมการขายที่ไม่มีดอกเบี้ยให้

สำหรับผู้บริโภคที่ไม่มีเครดิตหรือเครดิตไม่ดี บริษัท Fintech อาจเสนอให้สินเชื่อรายย่อยโดยการตรวจสอบข้อมูลบน Smartphone ของพวกเขาอย่างละเอียดสำหรับประวัติการทำธุรกรรมของพวกเขาและสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้อง เช่น เกมมือถือที่พวกเขาเล่น โดยพยายามที่จะให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่ดีกว่าธนาคารในท้องถิ่น ผู้ให้กู้เงินนอกระบบ และสถาบัน Microfinance อื่นๆ

ขอบคุณภาพประกอบจาก FINANCE MAGNATES ,POST TODAY ,MEDIUM.COM