AWS ต้องการนำแอปพลิเคชันเมนเฟรมของคุณเข้าสู่ Cloud โดยเร็ว

AWS ต้องการนำแอปพลิเคชันเมนเฟรมของคุณเข้าสู่ Cloud โดยเร็ว

โปรแกรม AWS Migration Acceleration สำหรับเมนเฟรม มุ่งหวังที่จะนำลูกค้าออกจาก IBM ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ขณะนี้ AWS กำลังเสนอบริการเมนเฟรมที่ให้สัญญาว่าจะช่วยเหลือลูกค้าที่ใช้ IBM Mainframe ที่สนใจในการย้ายแอปไปยังระบบ Cloud  โดยลดเวลาในการย้ายข้อมูลลงถึงสองในสาม

AWS ต้องการดึงลูกค้าออกจากระบบของ IBM

เป้าหมายของ AWS Migration Acceleration Program สำหรับเมนเฟรมคือการดึงลูกค้าเหล่านั้นออกจากระบบของ IBM ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อใช้ประโยชน์จาก Cloud ให้ดียิ่งขึ้น 

มันอาจเป็นการดำเนินงานที่ยุ่งเหยิงและเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ที่เคลื่อนไหวมากมาย และไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนต้องการทำด้วยตัวเองจริงๆ และในขณะที่คู่ค้าของ AWS สามารถช่วยในการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ก็ยังคงต้องใช้เวลานาน

Migration Acceleration for Mainframe เป็นส่วนขยายของโปรแกรม AWS MAP ที่มีอยู่ แต่เพิ่มเครื่องมือการพัฒนา ทดสอบ และการปรับใช้ใหม่ รวมทั้งสภาพแวดล้อมของเวลาการทำงานที่เข้ากันได้กับเมนเฟรม

ขอบคุณภาพประกอบจาก JAOPEN PROJECTS

บริการนี้จะประเมินความพร้อมขององค์กรในการใช้งานแอปพลิเคชันในระบบ Cloud ความสามารถด้าน Migration Evaluator จะคาดการณ์ต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของโดยอิงตามการใช้ทรัพยากรจริงของลูกค้า และความสามารถของ AWS ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล ที่เก็บข้อมูล ฐานข้อมูล เครือข่าย และใบอนุญาตซอฟต์แวร์ (Software Licenses)

AWS มีโปรแกรมการโยกย้ายหลักสองรูปแบบ

โปรแกรมสามารถรองรับรูปแบบการโยกย้ายหลักสองรูปแบบ ได้แก่ การสร้างแพลตฟอร์มใหม่และการจัดโครงสร้างใหม่โดยอัตโนมัติ โดยให้ลูกค้าเลือกหนึ่งชุดที่ถูกต้องและใช้ Toolchains ที่เกี่ยวข้องตามผลการประเมินการย้ายข้อมูล

สภาพแวดล้อมของเวลาการทำงานแบบ Built-in จะให้การประมวลผล หน่วยความจำ และพื้นที่จัดเก็บที่จำเป็น เพื่อเรียกใช้ทั้งแอปพลิเคชันที่ปรับโครงสร้างและปรับแพลตฟอร์มใหม่ และจัดการรายละเอียดของการจัดเตรียมความจุ ความปลอดภัย การสมดุล โหลด การปรับขนาดอัตโนมัติ และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติตามที่ AWS ระบุไว้

ลูกค้าสามารถจัดโครงสร้างใหม่ของปริมาณงานที่เขียนสำหรับเมนเฟรมในภาษาโปรแกรมดั้งเดิม เช่น COBOL เป็นบริการ Cloud ที่ใช้ภาษา Java สมัยใหม่ หรือลูกค้าสามารถเก็บปริมาณงานของตนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดรูปแบบใหม่ให้กับ AWS ดำเนินงาน โดยมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดเพียงเล็กน้อยตามที่ AWS ระบุไว้

ขอบคุณภาพประกอบจาก OPSGURU

AWS Migration Hub ของบริการจะมีตำแหน่งเดียวในการติดตามความคืบหน้าของการย้าย       แอปพลิเคชันทั่วทั้ง AWS และบริการของคู่ค้า คู่ค้าหลักของ AWS ที่สำคัญ ได้แก่ Accenture, DCX Technology, Tata, Atos, Micro Focus และ Infosys

แม้ว่าการย้ายแอปพลิเคชันเมนเฟรมไปยังระบบ Cloud จะมีความน่าสนใจสำหรับองค์กรต่างๆ เนื่องจากต้นทุนที่ต่ำกว่าและมีความยืดหยุ่น แต่การโยกย้ายนั้นเป็นงานที่ลูกค้าไม่คุ้นเคย และบริการสามารถลดความซับซ้อนและการทำงานแบบ Manual ที่เกี่ยวข้องได้ 

AWS Mainframe Modernization Acceleration พร้อมให้ใช้งานในรุ่นตัวอย่างแล้ววันนี้ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (Oregon), เอเชียแปซิฟิก (Sydney), สหภาพยุโรป (Frankfurt) และอเมริกาใต้ (Sao Paulo) และจะมีความพร้อมใช้งานในภูมิภาคอื่นเพิ่มเติมใน เดือนหน้า

#ข่าวเทคโนโลยี #ข่าวเทคโนโลยีทั่วโลก #ข่าวIT