เรื่องราวของดาวเทียม

เรื่องราวของดาวเทียม

ดาวเทียมคืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกส่งไปไว้นอกโลกเพื่อให้โคจรรอบโลก ดาวเทียมดวงแรกของโลกชื่อ Sputnik 1 สร้างโดยสหภาพโซเวียด

ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีการสร้างดาวเทียมไปแล้วกว่า 10,000 ดวง ในปี 2018 มีดาวเทียมประมาณ 5,000 ดวงที่ยังคงอยู่ในวงโคจร แต่ส่วนใหญ่เป็นดาวเทียมที่หมดอายุการใช้งานไปแล้วและกลายเป็นเศษขยะอยู่ในอวกาศ 

ดาวเทียมที่ยังทำงานอยู่ส่วนใหญ่โคจรอยู่ในวงโคจรของต่ำของโลก (Low Earth Orbit) ส่วนที่เหลืออยู่ในวงโคจรดาวค้างฟ้า (Geostationary) มีจำนวนน้อยมากที่อยู่ในวงโคจรระดับกลางของโลก (Medium Earth Orbit) 

ประเทศที่มีดาวเทียมมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกา โดยมีจีนเป็นอันดับสอง และรัสเซียอันดับสาม นอกเหนือจากนั้นเป็นดาวเทียมของประเทศต่างๆ กว่า 40 ประเทศ

ดาวเทียมถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ คือใช้ในการสร้างแผนที่ของดวงดาวและถ่ายภาพพื้นผิวดาวเคราะห์ ใช้สังเกตการณ์ทางการทหาร ใช้เป็นดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมนำทาง ดาวเทียมตรวจอากาศ รวมถึงใช้เป็นสถานีอวกาศ

วงโคจรของดาวเทียมจำแนกได้เป็น ดาวเทียมวงโคจรต่ำของโลก วงโคจรแบบโพล่าร์ (Polar) และวงโคจรดาวค้างฟ้า (Geostationary) หรือดาวเทียมประจำที่

ดาวเทียมถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรจากฐานส่งจรวด โดยส่วนใหญ่ดาวเทียมจะถูกส่งจากฐานยิงจรวดบนพื้นโลก บางส่วนถูกปล่อยในทะเลจากเรือที่เคลื่อนที่หรือจากบนเครื่องบิน 

ดาวเทียมถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โดยทำงานร่วมกับระบบของตัวเอง เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า การควบคุมความร้อน การวัดระยะทาง การควบคุมทัศนวิสัย เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการสื่อสาร

หน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามดาวเทียมคือเครือข่ายเฝ้าระวังทางอวกาศแห่งสหรัฐอเมริกา (Space Surveillance Network) ทำหน้าที่ติดตามวัตถุในวงโคจรของโลก ตั้งแต่ดาวเทียมที่มีน้ำหนักหลายตันไปจนถึงชิ้นส่วนของจรวดที่ใช้แล้วซึ่งมีน้ำหนักเพียงประมาณ 10 ปอนด์

บริการต่างๆของดาวเทียม

ดาวเทียมทั่วไปที่ไม่ใช่ดาวเทียมทางทหาร มีบริการต่อไปนี้ คือ

บริการดาวเทียมคงที่ บริการการส่งข้อมูลเสียง ข้อมูลและวิดีโอในทุกประเทศและทวีประหว่างบางจุดบนพื้นผิวโลก

ระบบดาวเทียมเคลื่อนที่ ระบบดาวเทียมเคลื่อนที่บริการเชื่อมต่อพื้นที่ห่างไกล เช่น ยานพาหนะ เรือเดินสมุทร ผู้คนและเครื่องบินไปยังส่วนอื่น ๆ ของโลก รวมทั้งการทำหน้าที่เป็นระบบนำทาง

ดาวเทียมวิจัยทางวิทยาศาสตร์ บริการให้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลการสำรวจทางบก เช่นการสำรวจระยะไกล วิทยุสมัครเล่น  และการใช้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการวิจัยในชั้นบรรยากาศ

ดาวเทียมเดินเรือ เป็นดาวเทียมที่ใช้สัญญาณวิทยุที่ส่งไปเพื่อให้เครื่องรับโทรศัพท์เคลื่อนที่บนพื้นดินสามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนของเรือเดินสมุทรได้ 

ส่วนดาวเทียมทางการทหาร เป็นดาวเทียมที่ออกแบบมาเพื่อทำลายหัวรบ ดาวเทียมและอุปกรณ์ในอวกาศของศัตรู

ดาวเทียมลาดตระเวน คือดาวเทียมสังเกตการณ์โลกหรือดาวเทียมสื่อสารที่ติดตั้งสำหรับการใช้งานทางทหารหรือข่าวกรอง ดาวเทียมเหล่านี้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับดาวเทียมลาดตระเวนของตนไว้เป็นความลับ

ดาวเทียมกอบกู้ เป็นดาวเทียมที่ให้บริการกู้คืนการลาดตระเวนทางชีวภาพทางอวกาศและน้ำหนักบรรทุกอื่น ๆ จากวงโคจรมายังโลก

ดาวเทียมสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นดาวเทียมที่นำใช้รวบรวมพลังงานจากแสงอาทิตย์และส่งไปใช้บนโลกหรือที่อื่น ๆ

สถานีอวกาศ เป็นโครงสร้างวงโคจรประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นสถานีประจำที่ให้มนุษย์อาศัยอยู่ในอวกาศ

การหมดอายุของดาวเทียม

เมื่อดาวเทียมถึงจุดสิ้นสุดของการทำงานซึ่งโดยปกติจะเป็นเวลา 3 หรือ 4 ปีตั้งแต่เริ่มทำงาน ผู้ให้บริการจะมีทางเลือกในการยกเลิกการโคจรของดาวเทียมออกจากวงโคจรปัจจุบัน หรือย้ายดาวเทียมไปยังวงโคจรสุสาน ในอดีตในช่วงเริ่มต้นของภารกิจ ดาวเทียมไม่ได้รับการออกแบบมาให้หยุดการโคจรจึงยังอยู่ในวงโคจรต่อไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์ใดๆ 

#ข่าวเทคโนโลยี #ข่าวเทคโนโลยีทั่วโลก #ข่าวIT #ดาวเทียม