องค์กรต่างๆ มีทิศทางการเลือกระบบแบบ Multi-Cloud 

องค์กรต่างๆ มีทิศทางการเลือกระบบแบบ Multi-Cloud 

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีแนวโน้มที่จะเลือกการประมวลผลแบบการใช้ Cloud มากกว่าหนึ่งระบบหรือที่เรียกกันว่าระบบแบบ Multi-Cloud เพราะแม้ว่าระบบแบบ Multi-Cloud จะทำให้เกิดความซับซ้อนมากขึ้นแต่ก็มีความคุ้มค่า

แนวโน้มในปัจจุบันคือ องค์กรต่างๆ กำลังเลือกย้ายข้อมูลและแอปพลิเคชันที่มีความเหมาะสมไปยังระบบ Cloud ที่ต่างกัน 

การประมวลผลแบบ Cloud สาธารณะมีความยืดหยุ่นและประหยัด เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและดูแลศูนย์ข้อมูลภายในองค์กร เรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์แล้ว จากการประมาณการโดยบริษัทวิจัยตลาด Gartner ระบุว่าการใช้จ่ายในการประมวลผลแบบ Cloud สาธารณะจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ

องค์กรต่างๆ สามารถเลือกระบบ Multi-Cloud โดยผู้ให้บริการหลายราย 

ปัจจุบันองค์กรมีตัวเลือก Cloud สาธารณะที่มั่นคงหลายระบบในการประมวลผล เครือข่าย และพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ ดังนั้นการเลือกผู้ให้บริการระบบ Cloud ที่คุณภาพเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น

องค์กรขนาดใหญ่สามารถใช้ประโยชน์จากผู้ให้บริการระบบ Cloud มากกว่าหนึ่งรายเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ดีขึ้นและรองรับเงื่อนไขด้านต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องค้นหาระบบ Cloud สำหรับรองรับระบบงานที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อใช้งานกับระบบ Cloud โดยเฉพาะ  

แม้ว่าระบบ Cloud ของผู้ให้บริการทั้งหมดจะสามารถให้บริการพื้นฐานที่เหมือนกัน แต่ระบบ Cloud ก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันทั้งหมด ผู้ให้บริการระบบ Cloud แต่ละรายมีจุดแข็งในด้านต่างๆ ไม่เท่ากัน องค์กรควรจะเลือกระบบ Cloud สำหรับแต่ละแอปพลิเคชันของตนอย่างเหมาะสม

ทุกวันนี้หลายองค์กรธุรกิจปรับใช้การทำงานแบบแยกส่วนในยุคการประมวลผลแบบ Multi-Cloud เช่นกัน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ซื้อเทคโนโลยีที่จะสามารถเลือกทำงานร่วมกับผู้ขายรายอื่นหากผู้ขายเดิมเริ่มเพิ่มต้นทุนหรือข้อจำกัดอื่นๆ 

ปีที่แล้วจากการสำรวจของพบว่าองค์กรต่างๆมีความกลัวการถูกผูกมัดบน Cloud เดียว พวกเขาต้องการกระจายการใช้งานระบบของตนไปยัง Multi-Cloud ที่มีผู้ให้บริการหลายรายด้วยเหตุผลดังกล่าว

บริษัทที่ปรึกษาจะช่วยให้ธุรกิจขนาดใหญ่ลดความซับซ้อนในการจัดการการปรับใช้ Multi-Cloud โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการ Cloud รายใหญ่ทั้งหมด พวกเขาได้เห็นความสำคัญในการใช้งานระบบ Multi-Cloud เพิ่มขึ้น เนื่องจากพวกเขาต้องการปรับปรุงการดำเนินงานทั่วทั้งระบบให้ทันสมัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ

ระบบ AI ที่มีประสิทธิภาพเป็นข้อพิจารณาสำคัญในการเลือก Multi-Cloud

ขณะนี้องค์กรต่างๆ กำลังกำหนดให้มีการเพิ่มระดับความสามารถของทีมงานไอทีซึ่งจะนำไปสู่การทำงานกับ Cloud สาธารณะหลายระบบ โดยส่วนใหญ่องค์กรจะเลือก Cloud ที่มีระบบ AI ที่ดีที่สุด 

สำหรับองค์กรธุรกิจแล้วขั้นตอนที่สำคัญคือการประเมินว่าข้อเสนอ Public Cloud ใดดีที่สุดในการรองรับการทำงานของปริมาณงานที่มีอยู่ รวมถึงการจัดการ ทั้งเรื่องของการผลิต สินค้าคงคลัง และซอฟต์แวร์การผลิตที่ใช้ Cloud Computing เพื่อให้องค์กรของตัวเองเรื่องการลดต้นทุนและทำให้การทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานระบบ Multi-Cloud ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับระบบของตนที่สุด

#ข่าวเทคโนโลยี #ข่าวเทคโนโลยีทั่วโลก #ข่าวIT #Multi-Cloud