AT&T ยังใช้ Optic Fiber เป็นหลักแต่มีแผนขยาย 5G ในปี 2023

AT&T ยังใช้ Optic Fiber เป็นหลักแต่มีแผนขยาย 5G ในปี 2023

บริษัท AT&T ให้สัญญาว่าจะขยาย 5G ที่จะครอบคลุมช่วงความถี่ระดับกลางในวงกว้างในปี 2023 แต่สำหรับตอนนี้ AT&T ยังต้องใช้ Optic Fiber เป็นสื่อหลักไปก่อน AT&T ตั้งเป้าที่จะครอบคลุมผู้คน 200 ล้านคนด้วยคลื่นความถี่ 5G ระดับกลางภายในสิ้นปี 2023 แต่ไม่ได้ให้สัญญาว่าจะมีระบบ Wireless ใหม่ในปี 2022 โดยบริษัทจะเน้นที่การส่งเสริมเครือข่ายใยแก้วแทนทางเลือกอื่นๆ เช่น สายเคเบิลและ Fixed Wireless Jennifer Robertson EVP และ GM ของ AT&T Mobility กล่าวหลังจากใช้เวลาสามปีในการพยายามเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นสื่อ แต่ AT&T ก็กลับมาเป็นบริษัทด้านการเชื่อมต่ออีกครั้ง ทำให้ความผันผวนลดลงและลูกค้าเพิ่มขึ้น AT&T ให้ความสำคัญกับ Optic Fiber ก่อน Jeff McElfresh CEO ของ AT&T Communications กล่าวว่าภารกิจส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับเครือข่าย Optic Fiber […]