องค์กรต่างๆ มีทิศทางการเลือกระบบแบบ Multi-Cloud 

องค์กรต่างๆ มีทิศทางการเลือกระบบแบบ Multi-Cloud 

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีแนวโน้มที่จะเลือกการประมวลผลแบบการใช้ Cloud มากกว่าหนึ่งระบบหรือที่เรียกกันว่าระบบแบบ Multi-Cloud เพราะแม้ว่าระบบแบบ Multi-Cloud จะทำให้เกิดความซับซ้อนมากขึ้นแต่ก็มีความคุ้มค่า แนวโน้มในปัจจุบันคือ องค์กรต่างๆ กำลังเลือกย้ายข้อมูลและแอปพลิเคชันที่มีความเหมาะสมไปยังระบบ Cloud ที่ต่างกัน  การประมวลผลแบบ Cloud สาธารณะมีความยืดหยุ่นและประหยัด เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและดูแลศูนย์ข้อมูลภายในองค์กร เรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์แล้ว จากการประมาณการโดยบริษัทวิจัยตลาด Gartner ระบุว่าการใช้จ่ายในการประมวลผลแบบ Cloud สาธารณะจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ องค์กรต่างๆ สามารถเลือกระบบ Multi-Cloud โดยผู้ให้บริการหลายราย  ปัจจุบันองค์กรมีตัวเลือก Cloud สาธารณะที่มั่นคงหลายระบบในการประมวลผล เครือข่าย และพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ ดังนั้นการเลือกผู้ให้บริการระบบ Cloud ที่คุณภาพเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น องค์กรขนาดใหญ่สามารถใช้ประโยชน์จากผู้ให้บริการระบบ Cloud มากกว่าหนึ่งรายเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ดีขึ้นและรองรับเงื่อนไขด้านต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องค้นหาระบบ Cloud สำหรับรองรับระบบงานที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อใช้งานกับระบบ Cloud โดยเฉพาะ   แม้ว่าระบบ Cloud ของผู้ให้บริการทั้งหมดจะสามารถให้บริการพื้นฐานที่เหมือนกัน แต่ระบบ Cloud ก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันทั้งหมด ผู้ให้บริการระบบ Cloud แต่ละรายมีจุดแข็งในด้านต่างๆ ไม่เท่ากัน องค์กรควรจะเลือกระบบ […]