AWS ต้องการนำแอปพลิเคชันเมนเฟรมของคุณเข้าสู่ Cloud โดยเร็ว

AWS ต้องการนำแอปพลิเคชันเมนเฟรมของคุณเข้าสู่ Cloud โดยเร็ว

โปรแกรม AWS Migration Acceleration สำหรับเมนเฟรม มุ่งหวังที่จะนำลูกค้าออกจาก IBM ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขณะนี้ AWS กำลังเสนอบริการเมนเฟรมที่ให้สัญญาว่าจะช่วยเหลือลูกค้าที่ใช้ IBM Mainframe ที่สนใจในการย้ายแอปไปยังระบบ Cloud  โดยลดเวลาในการย้ายข้อมูลลงถึงสองในสาม AWS ต้องการดึงลูกค้าออกจากระบบของ IBM เป้าหมายของ AWS Migration Acceleration Program สำหรับเมนเฟรมคือการดึงลูกค้าเหล่านั้นออกจากระบบของ IBM ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อใช้ประโยชน์จาก Cloud ให้ดียิ่งขึ้น  มันอาจเป็นการดำเนินงานที่ยุ่งเหยิงและเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ที่เคลื่อนไหวมากมาย และไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนต้องการทำด้วยตัวเองจริงๆ และในขณะที่คู่ค้าของ AWS สามารถช่วยในการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ก็ยังคงต้องใช้เวลานาน Migration Acceleration for Mainframe เป็นส่วนขยายของโปรแกรม AWS MAP ที่มีอยู่ แต่เพิ่มเครื่องมือการพัฒนา ทดสอบ และการปรับใช้ใหม่ รวมทั้งสภาพแวดล้อมของเวลาการทำงานที่เข้ากันได้กับเมนเฟรม ขอบคุณภาพประกอบจาก JAOPEN PROJECTS บริการนี้จะประเมินความพร้อมขององค์กรในการใช้งานแอปพลิเคชันในระบบ Cloud ความสามารถด้าน […]