เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech

เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech

คำว่าเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) หรือที่เรียกโดยย่อว่า Fintech คือเทคโนโลยีทางการเงินแบบใหม่ ที่ถูกนำมาใช้ด้วยจุดประสงค์ที่จะปรับปรุงและทำให้การจัดส่งข้อมูลและการใช้บริการทางการเงินเป็นไปโดยอัตโนมัติ  ​​โดยพื้นฐานแล้ว Fintech ถูกใช้เพื่อช่วยให้บริษัท เจ้าของธุรกิจ และผู้บริโภคจัดการการดำเนินงานทางการเงิน กระบวนการ และชีวิตของพวกเขาได้ดีขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์และอัลกอริทึมเฉพาะทางที่ใช้บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  Fintech มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงกิจกรรมทางการเงิน เช่น การใช้สมาร์ทโฟนสำหรับการธนาคารบนมือถือ การลงทุน บริการเงินกู้ และการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ทำให้บริการทางการเงินสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไป เมื่อ Fintech เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มใช้กับเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ Backend ของสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้น อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่นั้นมามีการเปลี่ยนแปลงไปสู่บริการที่มุ่งเน้นผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้นจึงมีคำจำกัดความที่มุ่งเน้นผู้บริโภคมากขึ้น Fintech จะครอบคลุมภาคส่วนและอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การศึกษา การธนาคารเพื่อรายย่อย การระดมทุน และการจัดการการลงทุน เป็นต้น มาทำความเข้าใจคำว่า Fintech กัน ในวงกว้างแล้วคำว่า “เทคโนโลยีทางการเงิน” สามารถนำไปใช้กับนวัตกรรมใดๆ ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจของผู้คน นับตั้งแต่มีการปฏิวัติการใช้อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน เทคโนโลยีทางการเงินได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และ Fintech ซึ่งเดิมเรียกว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับ Backend ของธนาคารหรือบริษัทการค้า ในปัจจุบันได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่หลากหลายในการให้บริการส่วนบุคคล […]