อนาคตของรถยนต์ที่มีระบบ 5G

อนาคตของรถยนต์ที่มีระบบ 5G

ในการพัฒนายานพาหนะที่สามารถเชื่อมต่อ และขับเคลื่อนอัตโนมัติได้นั้น ต้องใช้การสื่อสารแบบ Vehicle-to-Everything (V2X) ระบบนี้จะต้องสามารถรองรับแอปพลิเคชันที่สำคัญได้ภายในขอบเขตของ โครงการ 5GCar  โครงการวิจัยและนวัตกรรมความร่วมมือของยุโรป กลุ่มผู้มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศโทรคมนาคม (Automotive Ecosystems) และยานยนต์ได้แสดงให้เห็นศักยภาพของเทคโนโลยีเซลลูลาร์ 5G เพื่อสนับสนุนการสื่อสารรูปแบบใหม่นี้ ด้วยโครงการความร่วมมือระดับชาติและระดับยุโรป เช่น SCOOP จึงเป็นไปได้ที่จะกำหนดอนาคตของการสื่อสารเกี่ยวกับยานพาหนะ ความพยายามนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการโฟกัสไปที่แอปพลิเคชัน 5G สำหรับรถยนต์ที่เชื่อมต่อ ผ่านโครงการ Towards 5G ซึ่งดำเนินการในขั้นต้น โดยความร่วมมือแบบส่วนตัวของ Orange กับ Ericsson และ PSA จากนั้นจึงไปอยู่ภายใต้โครงการ 5GCar ของยุโรปตั้งแต่ปี 2017 รถยนต์ 5G เป็นความร่วมมือของพันธมิตร 13 ราย 5GCar ประกอบด้วยพันธมิตร 13 รายจากโลกโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมิน ทดสอบ และแสดงศักยภาพของ 5G เพื่อรองรับบริการและการสื่อสารในอนาคตในแง่ของเวลาแฝง ความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับขนาด และความปลอดภัย ขอบคุณภาพประกอบจาก […]