การพัฒนาทักษะทางดิจิตอลสำหรับเศรษฐกิจในอนาคต

การพัฒนาทักษะทางดิจิตอลสำหรับเศรษฐกิจในอนาคต

การพัฒนาทักษะทางดิจิตอลมีความสำคัญต่อความสำเร็จของงานและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในสังคมดิจิตอล ทักษะดังกล่าวรวมถึงความสามารถทั่วไป เช่น การค้นหาทางออนไลน์, การสื่อสารทางอีเมล หรือการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ตลอดจนความสามารถในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับงานและความรู้เกี่ยวกับบริการทางการเงินดิจิตอล งานในอนาคตหลายสิบล้านตำแหน่งในระบบเศรษฐกิจออนไลน์จะต้องใช้ทักษะทางดิจิตอลขั้นสูงกว่ามาก เนื่องจากทักษะดังกล่าวมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับการจ้างงาน จึงอาจมี “ช่องว่างทางความสามารถ” เกิดขึ้นระหว่างคนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กับผู้ที่ขาดทักษะ  ช่องว่างในคุณสมบัติจะเพิ่มมากขึ้นจากความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การขาดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่บ้าน โอกาสในการฝึกอบรมที่จำกัด ความคิดที่ล้าสมัย และสถานะทางการเงินที่ไม่เท่าเทียมกัน การแบ่งแยกทางดิจิตอลยังเป็นการแบ่งแยกทักษะ ช่องว่างของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่สามารถอธิบายได้ด้วยการศึกษาและทักษะ อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งในการรับอินเทอร์เน็ตในประเทศกำลังพัฒนาคือการขาดความสามารถและทักษะของผู้คนในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอบคุณภาพประกอบจาก กรุงเทพธุรกิจ คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ยังคงขาดทักษะทางดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับงานเพียงพอที่จะเติมเต็มตำแหน่งงานว่าง จากรายงานล่าสุดของ ITU เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะทางดิจิตอลขั้นพื้นฐานในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เพื่อสร้างสังคมดิจิตอลที่ครอบคลุมมากขึ้น สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เรียกร้องให้รัฐบาล, ภาคเอกชน, สถาบันการศึกษา รีบดำเนินการเพื่อให้ประชาชนและพนักงานมีทักษะและความสามารถด้านดิจิตอลที่จำเป็นสำหรับตลาดงานและการใช้ชีวิต โอกาสในการพัฒนาทักษะทางดิจิตอล ทักษะทางดิจิตอลเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านและเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของแต่ละประเทศ การปลูกฝังทักษะที่จำเป็นได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ทางดิจิตอลระดับชาติ การเสริมสร้างทักษะทางดิจิตอลจะทำให้ช่องว่างทางดิจิตอลทั่วโลกแคบลง สาเหตุหลักที่ผู้คนไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศกำลังพัฒนาคือการขาดความสามารถและทักษะ ไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีหรือเพื่อรับประโยชน์จากข้อมูลและบริการที่มีอยู่ทางออนไลน์ การเพิ่มขีดความสามารถดิจิตอลของพลเมืองจะช่วยส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยทั่วไปแล้วผู้หางานที่มีทักษะทางดิจิตอลจะประสบความสำเร็จในการหางาน ตัวอย่างเช่น ในยุโรป 9 ใน 10 งานในอนาคตจะต้องมีทักษะทางดิจิตอล ในอนุภูมิภาคซาฮาราแอฟริกา งาน ขอบคุณภาพประกอบจาก TECH […]