เรื่องราวของดาวเทียม

เรื่องราวของดาวเทียม

ดาวเทียมคืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกส่งไปไว้นอกโลกเพื่อให้โคจรรอบโลก ดาวเทียมดวงแรกของโลกชื่อ Sputnik 1 สร้างโดยสหภาพโซเวียด ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีการสร้างดาวเทียมไปแล้วกว่า 10,000 ดวง ในปี 2018 มีดาวเทียมประมาณ 5,000 ดวงที่ยังคงอยู่ในวงโคจร แต่ส่วนใหญ่เป็นดาวเทียมที่หมดอายุการใช้งานไปแล้วและกลายเป็นเศษขยะอยู่ในอวกาศ  ดาวเทียมที่ยังทำงานอยู่ส่วนใหญ่โคจรอยู่ในวงโคจรของต่ำของโลก (Low Earth Orbit) ส่วนที่เหลืออยู่ในวงโคจรดาวค้างฟ้า (Geostationary) มีจำนวนน้อยมากที่อยู่ในวงโคจรระดับกลางของโลก (Medium Earth Orbit)  ประเทศที่มีดาวเทียมมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกา โดยมีจีนเป็นอันดับสอง และรัสเซียอันดับสาม นอกเหนือจากนั้นเป็นดาวเทียมของประเทศต่างๆ กว่า 40 ประเทศ ดาวเทียมถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ คือใช้ในการสร้างแผนที่ของดวงดาวและถ่ายภาพพื้นผิวดาวเคราะห์ ใช้สังเกตการณ์ทางการทหาร ใช้เป็นดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมนำทาง ดาวเทียมตรวจอากาศ รวมถึงใช้เป็นสถานีอวกาศ วงโคจรของดาวเทียมจำแนกได้เป็น ดาวเทียมวงโคจรต่ำของโลก วงโคจรแบบโพล่าร์ (Polar) และวงโคจรดาวค้างฟ้า (Geostationary) หรือดาวเทียมประจำที่ ดาวเทียมถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรจากฐานส่งจรวด โดยส่วนใหญ่ดาวเทียมจะถูกส่งจากฐานยิงจรวดบนพื้นโลก บางส่วนถูกปล่อยในทะเลจากเรือที่เคลื่อนที่หรือจากบนเครื่องบิน  ดาวเทียมถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โดยทำงานร่วมกับระบบของตัวเอง เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า การควบคุมความร้อน การวัดระยะทาง การควบคุมทัศนวิสัย เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการสื่อสาร […]