การจัดการ Big Data ให้ได้ประโยชน์ที่สุด

การจัดการ Big Data ให้ได้ประโยชน์ที่สุด

จุดประสงค์ของการนำ Big Data มาใช้ในธุรกิจคือการทำให้บุคคลที่เหมาะสมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม แม้ว่าแหล่งข้อมูลและการใช้งานจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตาม องค์กรจะต้องสามารถจัดเก็บ และจัดการ Big Data ด้วยความเร็วที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้อง หากกล่าวอย่างตรง ๆ  Big Data เป็นชุดเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลที่แตกต่างกันซึ่งมีรากฐานมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก่อนหน้านี้หลายครั้ง แต่ขณะนี้กลับพบว่าข้อมูลขนาดใหญ่ยังไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจขนาดใหญ่อย่างสมบูรณ์ มีการโฆษณาเกินจริง เพราะพนักงานขององค์กรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำงานให้สำเร็จได้โดยง่าย เพื่อการเก็บข้อมูลทั้งหมดนี้ ระบบการจัดเก็บและการจัดการต่าง ๆ จึงได้เกิดขึ้นมา เช่น Data Warehouses, Data Lakes และ Data Fabric  เราได้เห็นแนวทางของ Data Fabric ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะการมีพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางเพียงแห่งเดียวนั้นไม่สามารถทำให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณสามารถเป็นปัจจุบัน ควบคุมได้ และทำให้ถูกต้องได้  ด้วยเหตุนี้ Data Fabric จึงต้องอนุญาตให้มีตำแหน่งข้อมูลที่ต่างกันได้ แนวทาง Data Fabric ช่วยในเรื่องความท้าทายของความรับผิดชอบร่วมกัน โดยแต่ละทีมต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลของตนเอง จากนั้นจึงถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดไปยัง Cloud แนวโน้มทั้งหมดเหล่านี้มีความสำคัญ แต่ละแนวคิดให้บริการผู้ใช้ที่แตกต่างกัน  กลยุทธ์การจัดการ Big […]