Microsoft ถูกกล่าวหาว่าเป็นโฮสต์ Malware รายใหญ่ 

Microsoft ถูกกล่าวหาว่าเป็นโฮสต์ Malware รายใหญ่ 

Microsoft ถูกตราหน้าว่าเป็น “โฮสต์ Malware ที่ดีที่สุดในโลกมาประมาณหนึ่งทศวรรษแล้ว” เนื่องจากมีการใช้แพลตฟอร์ม Office 365 และ Live ในทางที่ผิด รวมถึงความล่าช้าในการการตอบสนองต่อรายงานโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัย Kevin Beaumont ผู้เชี่ยวชาญของ Infosec ซึ่งทำงานที่ Microsoft ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ข่าวกรองภัยคุกคามอาวุโสระหว่างเดือนมิถุนายน 2020 ถึงเมษายน 2021 แสดงความคิดเห็นเพื่อตอบสนองต่อรายงานโดย “มืออาชีพด้านไซเบอร์” ของ The Analyst OneDrive ของ Microsoft เป็นผู้โฮสต์ Malware The Analyst ตั้งข้อสังเกตว่า Malware ชื่อ BazarLoader ได้โฮสต์ในบริการ OneDrive ของ Microsoft นั้น Microsoft มีความรับผิดชอบใด ๆ ในเรื่องนี้หรือไม่เมื่อพวกเขารู้ว่ากำลังโฮสต์ไฟล์หลายร้อยไฟล์ที่นำไปสู่อันตรายนี้ ตอนนี้เป็นเวลามากกว่าสามวันแล้วที่ไม่ได้รับคำตอบ BazarLoader เป็นตระกูลของ Malware ที่อีเมล์สแปมที่พยายามหลอกให้ผู้รับเปิดไวรัส Trojan ผ่านลิงก์ ในกรณีนี้คือ […]