ปรากฎการณ์ที่สำคัญทางไอทีคือสินทรัพย์ดิจิตอล

ปรากฎการณ์ที่สำคัญทางไอทีคือสินทรัพย์ดิจิตอล

ปัจจุบันสินทรัพย์ทางดิจิตอล (Digital Assets) ได้รับการยอมรับกันในหลายประเทศและมีมูลค่าในสถานะที่เป็นสินทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าในตัวของมันเอง แม้จะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและจับต้องไม่ได้ แต่ก็เป็นปรากฎการณ์สำคัญในวงการไอที โดยสินทรัพย์เหล่านี้สามารถทำการซื้อขายกันได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น  เงินดิจิตอลหรือ Cryptocurrency ถือว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีมูลค่าชนิดแรกที่ได้รับการยอมรับและมีการซื้อขายกันทางระบบไอที  เงินดิจิตอลไม่ใช่เงินสกุลต่างๆ ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นเงินที่ประกาศใช้ออกมาโดยกระทรวงการคลังของรัฐบาลของประเทศ โดยปกติเราจะเรียกหน่วยของเงินดิจิตอลว่าเหรียญหรือโทเคน (Token) เงินดิจิตอลเป็นสกุลเงินที่ไม่มีประเทศใดหรือหน่วยงานใดเป็นเจ้าของและไม่มีการแทรกแซงใดๆ จากหน่วยงานกลางทางการเงินของรัฐหรือผ่านหน่วยงานกลางอย่างธนาคารในระหว่างการซื้อขาย กระบวนการทางไอทีที่สำคัญในการซื้อขายเงินดิจิตอลคือการเข้ารหัส (Cryptography) เพื่อความปลอดภัยและสามารถทำการซื้อขายกันได้ทั่วโลกด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีค่าธรรมเนียมที่ถูก เงินดิจิตอลสกุลแรกที่เกิดขึ้นและเริ่มมีการซื้อขายกันมีชื่อเรียกว่าบิทคอยล์ (Bitcoin) เป็นเงินดิจิตอล    ที่สร้างขึ้นมาโดย ซาโตชิ นากาโมโต้ (Satoshi Nakamoto) ซึ่งเป็นนามแฝงของบุคคลคนหนึ่งที่โลกก็ยังไม่ทราบว่าเขาเป็นใคร เริ่มมีการนำบิทคอยล์มาค้าขายกันตั้งแต่ปี 2009 โดยกำหนดจำนวนของเหรียญไว้คงที่จำนวน 21 ล้านเหรียญ  ต่อมามีการออกเงินดิจิตอลสกุลอื่นๆ ตามมาอีกหลายสกุล ปัจจุบันมีเงินดิจิตอลที่ออกจำหน่ายในท้องตลาดมากกว่าหนึ่งพันสกุล เงินดิจิตอลที่เป็นที่นิยมซื้อขายกันรองจากบิตคอยล์ คือ Ethereum, Ripple, Litecoin และ Bitcoin Cash เป็นต้น กระบวนการทางไอทีของการซื้อขายสินทรัพย์ทางดิจิตอลคือบล็อกเชน เงินดิจิตอลคือสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อซื้อขายกันโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการเก็บข้อมูลและการประมวลผลจากคนกลาง เช่นธนาคารหรือสถาบันการเงิน ในตอนซื้อขายระหว่างกันต้องมีการเข้ารหัสเงินดิจิตอลด้วยวิธีการเข้ารหัส (Cryptography) ที่แข็งแกร่งและมีการลงบันทึกเวลา (Timestamping) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ Transaction […]