ทำความเข้าใจกับคำว่าซอฟท์แวร์

ทำความเข้าใจกับคำว่าซอฟท์แวร์

ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึงโปรแกรมที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์และทำหน้าที่เฉพาะ เป็นชุดของโปรแกรม ขั้นตอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ระบบคอมพิวเตอร์มี หากไม่มีซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แล็บท็อป หรือแทบเลต จะไม่สามารถทำงานได้ และอันที่จริง ถ้าไม่มีซอฟท์แวร์ สิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์กับคุณเพียงเหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีดแบบใช้มือเท่านั้น ที่จริงแล้ว เครื่องพิมพ์ดีดจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะคุณสามารถเขียนจดหมายด้วยได้ เมื่อคุณซื้อคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ โมเด็ม และลำโพงถือว่าเป็นฮาร์ดแวร์ รวมทั้งซีพียูยังเป็นรายการฮาร์ดแวร์ที่สำคัญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในนั้น ส่วนที่มีการเข้ารหัสและชุดคำสั่งต่างๆถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ ความหมายของซอฟต์แวร์ จากความหมายใน Start Nearshoring คำ ๆนี้อาจหมายถึงโปรแกรมเพียงโปรแกรมเดียวหรือโปรแกรมและแอปพลิเคชันทั้งหมดของระบบ มันยังรวมถึงระบบปฏิบัติการด้วย หากคุณต้องการใช้ WhatsApp บนสมาร์ทโฟน คุณต้องดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องก่อน โปรแกรมทั้งหมดที่ทำให้แอปพลิเคชันของคุณทำงานอยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์ ตาม webopedia.com คำ ๆ นี้หมายถึง “คำสั่งหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ อะไรก็ตามที่จัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็คือซอฟต์แวร์ ซึ่งต่างจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผลที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์” ซอฟต์แวร์เป็นส่วนที่แปรผันได้ของคอมพิวเตอร์ในขณะที่ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือส่วนที่ยังคงเหมือนเดิม เรามักจะแบ่งซอฟต์แวร์ออกเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์และซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์หมายถึงโปรแกรมที่ทำงานในลักษณะที่ผู้ใช้สนใจโดยตรง ซอฟต์แวร์ระบบรวมถึงระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใดๆ ที่สนับสนุนโปรแกรมซอฟท์แวร์ประยุกต์ ส่วน Middleware คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างซอฟท์แวร์ประยุกต์และซอฟท์แวร์ระบบ  […]